Disclaimer

Disclaimer voor www.livlashes.nl

Rechtspersoon (Kamer van Koophandel 77701275) hierna te noemen RP, verleent u hierbij toegang tot de website www.livlashes.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

RP behoudt zich daarbij het recht voor elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
RP spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RP.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RP. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RP. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RP., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

error: Our content is protected